PROGRAM ŻYWIENIA KUR NIOSEK

W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

OKRES PRZYGOTOWANIA DO NIEŚNOŚCI ORAZ NIEŚNOŚĆ

Okres 17-20 tydzień

pasza NIOSKA-EKO/przednieśna podawana do woli

całkowite zapotrzebowanie – ok. 2,5 kg/szt.

zielonki skarmiane do woli, dodatkowo kury mają dostęp do koryt ze żwirkiem

masa ciała ptaków w wieku 20 tygodni:  1,50÷1,65 kg

UWAGA: początek nieśności ma miejsce zwykle na przełomie 18 i 19 tygodnia, od 17 tygodnia należy zacząć wydłużanie dnia świetlnego tak by najpóźniej w 24 tygodniu osiągnąć 14-godzinną długość dnia świetlnego;

I-okres nieśności (od 21 do 50 tygodnia)

pasza NIOSKA-EKO/jajo-1 podawana do woli,

średnie spożycie – ok. 110 ÷ 115 g/szt./dzień

ptakom należy zapewnić stały dostęp do pasz objętościowych (zielonki, okopowe, kiszonki) oraz do karmników ze żwirkiem (granulacja 3÷5 mm);

przez cały rok ptaki mają możliwość korzystania z wybiegów;

II-okres nieśności (powyżej 50 tygodnia)

pasza NIOSKA-EKO/jajo-2 podawana do woli,

średnie spożycie – ok. 120 ÷ 130 g/szt./dzień

II-okres nieśności można liczyć od momentu ukończenia przez stado 45÷50 tygodni życia, masa ciała kur ras lekkich wynosi w tym okresie ok. 2,0 kg (jeżeli średnia masa ciała kur w stadzie jest niższa niż 1,9 kg należy dalej skarmiać paszę NIOSKA-EKO/jajo-1;

zielonki skarmiać do woli, dodatkowo kury mają dostęp do koryt ze żwirkiem;

PRZYKŁADOWE PASZE OBJĘTOŚCIOWE W ŻYWIENIU KUR NIOSEK:

świeże zielonki z traw i motylkowatych (nie podawać roślin suchych, zdrewniałych, będących w późnej dojrzałości), liście pokrzyw, mleczu, komosy, korzenie marchwi, odpady warzyw – buraczki czerwone, cebula, liście kapusty, rozdrobniona dynia, spady jabłek, kiszonka z ziaren kukurydzy itp.