PROGRAM ŻYWIENIA KURCZĄT NA TUCZ

W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH (4-fazowy)

Okres 0-3 tydzień

pasza KURCZAK-EKO/tucz starter podawana do woli,

całkowite zapotrzebowanie – ok. 1,0 kg/szt.

masa ciała ptaków w wieku 3 tygodni:  0,65 ÷ 0,7 kg

Okres 4-8 tydzień

pasza KURCZAK-EKO/odchów-1 podawana do woli,

całkowite zapotrzebowanie – ok. 4,5 kg/szt.

podawanie zielonek i innych pasz objętościowych można rozpocząć od 5 tygodnia życia;

do skarmiania, początkowo w niewielkich ilościach, można przeznaczyć drobno posiekaną młodą pokrzywę, młodą trawę, drobno mieloną marchew, rozdrobnioną kiszonkę z ziarna kukurydzy itp..

masa ciała ptaków w wieku 7-8 tygodni:  1,5 ÷ 2 kg

Okres 8-10 tydzień

pasza KURCZAK-EKO/odchów-2 podawana do woli,

całkowite zapotrzebowanie – ok. 2,0 kg/szt.

zielonki skarmiane do woli, dodatkowo ptaki mają dostęp do koryt ze żwirkiem,

najpóźniej od 7 tygodnia życia należy zapewnić dostęp do wybiegów o ile warunki pogodowe na to pozwalają; (na wybiegi można wypuszczać ptaki po całkowitym opierzeniu);

orientacyjna masa ciała ptaków w wieku 10 tygodni:  2,2 ÷ 2,8 kg

Okres ostatnich 2 tygodni tuczu (minimalny okres tuczu kurcząt w systemie EKO wynosi 81 dni)

pasza KURCZAK-EKO/odchów-3 podawana do woli

całkowite zapotrzebowanie – ok. 2,5 kg/szt.

zielonki skarmiane do woli, dodatkowo ptaki mają dostęp do koryt ze żwirkiem

orientacyjna masa ciała ptaków w wieku 12 tygodni:  3 ÷ 3,5 kg

Podane powyżej zapotrzebowanie na pasze treściwe należy traktować jako orientacyjne. Całkowite zużycie paszy uzależnione jest od warunków chowu (m.in. pora roku, średnia temperatura), rasy ptaków oraz od jakości i ilości podawanej paszy objętościowej.