PROGRAM ŻYWIENIA GĘSI W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

GĘSI TUCZONE

Okres 0-3 tydzień

pasza GĘŚ-EKO/tucz-1 podawana do woli, całkowite zapotrzebowanie – ok. 2,5 kg/szt.

od końca pierwszego tygodnia życia należy rozpocząć podawanie zielonek (początkowo w niewielkich ilościach; można skarmiać drobno posiekaną młodą pokrzywę, trawę, zielonkę z żyta, drobno mieloną marchew itp.)

całkowite zapotrzebowanie gęsi na zielonkę w tym okresie życia wynosi ok. 1000g/szt.

masa ciała ptaków w wieku 3 tygodni: 1,3÷1,5 kg (średnia dla łącznego ważenia gąsek i gąsiorów)

Okres 4-8 tydzień

pasza GĘŚ-EKO/tucz-2 podawana w dawce ok. 225 gram/szt./dzień

całkowite zapotrzebowanie – ok. 8,0 kg/szt.

zielonki skarmiane do woli, dodatkowo gęsi mają dostęp do koryt ze żwirkiem,

najpóźniej od 7 tygodnia życia wypas na pastwiskach

masa ciała ptaków w wieku 8 tygodni:  gąski 3,5÷4,1 kg,  gąsiory 4,0÷4,4 kg

Okres 9-10 tydzień

pasza GĘŚ-EKO/tucz-3 podawana w dawce ok. 215 gram/szt./dzień

całkowite zapotrzebowanie – ok. 3,0 kg/szt.

zielonki skarmiane do woli, dodatkowo gęsi mają dostęp do koryt ze żwirkiem

masa ciała ptaków w wieku 10 tygodni:  gąski 4,1÷4,4 kg,  gąsiory 4,6÷4,8 kg

(w przypadku podskubywania gęsi należy zwiększyć dawkę paszy treściwej o 20g/szt./dobę przez okres 2-3 tygodni)

Okres 11-17 tydzień

w okresie 11-17 tygodnia gęsi żywione są paszami objętościowymi (głównie pastwisko) z niewielkim dodatkiem pasz treściwych

(skarmiać można paszę GĘŚ-EKO/tucz-3 w ilości ok. 120g/szt./dobę lub śruty zbożowe + mieszanka mineralna w ilości ok. 200-220g/szt./dobę);

całkowite zapotrzebowanie na pasze treściwe: ok. 6 kg paszy GĘŚ-EKO/tucz-3

lub ok. 10 kg śrut zbożowych i ok. 100g mieszanki mineralnej/sztukę)

W okresie całego okresu tuczu ilość skarmianych pasz treściwych zależy od jakości podawanych ptakom pasz objętościowych, kondycji i zdrowotności stada oraz od przebiegu pogody (przedłużające się okresy chłodów lub upałów). Dlatego dla uzyskania optymalnych wyników zaleca się regularną kontrolę masy ciała ptaków oraz dostosowanie dawek pasz treściwych do przebiegu tuczu w danym stadzie.

Średnia masa ciała ptaków wstawianych na tucz w wieku 17 tygodni powinna wynosić 5,20-5,30 kg (łącznie gąski i gąsiory)

Zużycie zielonki w okresie całego odchowu tj. od 1 do 17 tygodnia wynosi ok. 100 kg/szt.

Okres 18-20 tydzień TUCZ

skarmiane pasze: ziarno owsa (ewentualnie mieszanka owsa i jęczmienia), marchew

średnie zapotrzebowanie ptaka w okresie tuczu:

8 kg owsa, 8 kg marchwi, 40 gramów mieszanki mineralnej BYDŁO-EKO/minerały

(zalecana dawka mieszanki mineralnej 1,5÷2,0 gram/sztukę/dzień)

CAŁKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE NA PASZE (tucz 20-tygodniowy):

pasza GĘŚ-EKO/tucz-1 – ok. 2,5 kg/szt.

pasza GĘŚ-EKO/tucz-2 – ok. 8,0 kg/szt.

pasza GĘŚ-EKO/tucz-3 – ok. 9,0 kg/szt.

ziarno owsa – ok. 8,0 kg/szt.

marchew – ok. 8,0 kg/szt.

mieszanka BYDŁO-EKO/minerały – ok. 40 gram/szt.

zielonki, inne objętości. – ok. 100 kg/szt.

OGÓLNE ZASADY ŻYWIENIA GĘSI W

GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM

W żywieniu gęsi mogą być stosowane praktycznie wszystkie rośliny uprawiane w gospodarstwie tzn. ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych i oleistych, zielonki i susze z traw i motylkowatych, rośliny pastewne np. marchew, kapusta pastewna także liście buraków czy parowane ziemniaki i sianokiszonki. Doskonałym uzupełnieniem w żywieniu, szczególnie młodych ptaków, mogą także być młode rośliny mniszka lekarskiego, pokrzywy i innych ziół. Wskazanym dodatkiem w żywieniu gęsi jest żwir podawany w oddzielnych korytkach.

Dawki pokarmowe układane dla gęsi muszą być dostosowane zarówno do wieku ptaków jak i kierunku produkcji i muszą w pełni pokrywać zapotrzebowanie bytowe oraz produkcyjne. Odpowiednia do wieku masa ciała, stan upierzenia, ogólna sprawność ruchowa, wygląd kończyn, ilość pobieranej paszy i wody, jakość puchu i pierza, poziom nieśności, wylęgowość itd. to niektóre z czynników określających stan i kondycję stada.

Planując chów gęsi należy przyjąć następujące potrzeby pokarmowe ptaków:

  • tucz do wieku 23-24 tyg.

pasze pełnoporcjowe – ok. 24-26 kg/szt.

zielonki – ok. 90-120 kg/szt.

ziarno owsa – ok. 11-13 kg/szt.

marchew – ok. 5-8 kg/szt.

  • gęsi reprodukcyjne w okresie przygotowania i nieśności – ok. 65-75 kg/szt. paszy pełnoporcjowej + pasze objętościowe (rośliny pastewne, zielonki, sianokiszonki) – ok. 70-100 kg/szt.
  • gęsi reprodukcyjne w okresie spoczynku – ok. 10-30 kg/szt. paszy treściwej + pasze objętościowe (rośliny pastewne i zielonki) ok. 100-200 kg/szt.

W okresie ok. 20 dni po przeprowadzeniu podskubu należy zwiększyć ilość zadawanej paszy treściwej o ok. 20g/sztukę/dzień.