Pasze i dodatki paszowe dla bydła i innych przeżuwaczy:

pasza KROWA-EKO/zima dla krów mlecznych w laktacji – okres zimowy

pasza KROWA-EKO/lato dla krów mlecznych w laktacji – okres letni

pasza CIELAK-EKO dla cieląt od ukończenia 2 tygodnia życia

miesz. uzup. BYDŁO-EKO/minerały dla krów mlecznych, cieląt, opasów, kóz i owiec przez cały rok

pasza OPAS 1-EKO dla bydła opasowego w wieku 7-10 miesięcy (dla zwierząt o masie od 150 do 350 kg)

pasza OPAS 2-EKO dla bydła opasowego w wieku 10-20 miesięcy (dla zwierząt o masie powyżej 350 kg)

pasza OWCA/KOZA-EKO dla owiec i kóz w okresie żywienia zimowego