PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ

W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

OKRES ODCHOWU

Okres od 10 do 40 dnia życia

pasza PRESTARTER-EKO podawana wg zaleceń skarmiania paszy prestarter,

całkowite zapotrzebowanie – ok. 2,5 kg/szt.

podawanie zielonek i innych pasz objętościowych można rozpocząć od 4 tygodnia życia;

do skarmiania, początkowo w niewielkich ilościach, można przeznaczyć drobno posiekaną młodą pokrzywę, młodą trawę, dobrze rozdrobniony susz z młodej pokrzywy itp..

prawidłowa średnia, urodzeniowa masa ciała prosiąt:  1,10÷1,40 kg

średnia masa ciała prosiąt w okresie odsadzania (tj. min. 42 dniowych):  10 kg

Okres od odsadzenia do osiągnięcia 30 kg m.c.

pasza PROSIAK-EKO podawana do woli,

całkowite zapotrzebowanie – ok. 40 kg/szt.

zielonki skarmiane do woli, można również rozpocząć podawanie siana bardzo dobrej jakości (np. z lucerny, z koniczyny z trawami), rozdrobnionej marchwi, kiszonki z ziarna kukurydzy;

najpóźniej od 8 tygodnia życia należy zapewnić dostęp do wybiegów

OKRES TUCZU

Okres od 30 do 60 kg m.c.

pasza WARCHLAK-EKO podawana do woli

całkowite zapotrzebowanie – ok. 100 kg/szt.

pasze objętościowe skarmiane do woli, nie podawać pasz wysoko włóknistych – słomy, plew, siana z roślin późno zbieranych, zdrewniałych

Okres od 60 do 110 kg m.c.

pasza TUCZNIK-EKO podawana do woli

całkowite zapotrzebowanie – ok. 190 kg/szt.

pasze objętościowe skarmiane do woli, nie podawać pasz wysoko włóknistych – słomy, plew, siana z roślin późno zbieranych, zdrewniałych