PROGRAM ŻYWIENIA KUR NIOSEK

W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

OKRES ODCHOWU

Okres 0-8 tydzień
pasza KURCZAK-EKO/odchów-1 podawana do woli,
całkowite zapotrzebowanie – ok. 2,0 kg/szt.
podawanie zielonek i innych pasz objętościowych można rozpocząć od 5 tygodnia życia;
do skarmiania, początkowo w niewielkich ilościach, można przeznaczyć drobno posiekaną młodą pokrzywę, młodą trawę, drobno mieloną marchew, rozdrobnioną kiszonkę z ziarna kukurydzy itp..

masa ciała ptaków w wieku 8 tygodni:  0,55÷0,65 kg

Okres 9-12 tydzień
pasza KURCZAK-EKO/odchów-2 podawana do woli,
całkowite zapotrzebowanie – ok. 1,5 kg/szt.
zielonki skarmiane do woli, dodatkowo kurki mają dostęp do koryt ze żwirkiem,

najpóźniej od 7 tygodnia życia należy zapewnić dostęp do wybiegów o ile warunki pogodowe na to pozwalają;  (na wybiegi można wypuszczać ptaki po całkowitym opierzeniu);

masa ciała ptaków w wieku 12 tygodni:  0,95÷1,05 kg

Okres 13-16 tydzień
pasza KURCZAK-EKO/odchów-3 podawana do woli,
całkowite zapotrzebowanie – ok. 2,0 kg/szt.
zielonki skarmiane do woli, dodatkowo kurki mają dostęp do koryt ze żwirkiem,

przy sprzyjających warunkach pogodowych ptaki korzystają z wybiegów;

masa ciała ptaków w wieku 16 tygodni:  1,20÷1,35 kg