Wszystkie niżej wymienione produkty mogą być użyte w produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami Rozporządzeń (WE) nr 834/2007 oraz (WE) 889/2008.

PROGRAM ŻYWIENIA KURCZĄT NA TUCZ

W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH (3-fazowy)

PROGRAM ŻYWIENIA KURCZĄT NA TUCZ

W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH (4-fazowy)

PROGRAM ŻYWIENIA KUR NIOSEK

W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH – okres odchowu (do 16 tyg.)

PROGRAM ŻYWIENIA KUR NIOSEK

W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH – okres przygotowania do nieśności oraz nieśność

PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ

W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH – odchów oraz tucz

PROGRAM ŻYWIENIA LOCH

W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

PROGRAM ŻYWIENIA GĘSI

W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH