PROGRAM ŻYWIENIA LOCH

W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

Lochy luźne

pasza LOCHA Prośna – EKO podawana w ilości 1,0 ÷ 2,0 kg/szt./dzień (dawka paszy uzależniona od kondycji lochy, jakości pasz objętościowych i pory roku – temperatura otoczenia, np. lochom będącym w dobrej kondycji, korzystającym z dobrej jakości pastwiska wystarczy zwykle dawka 1,0 kg paszy treściwej);

Lochy niskoprośne (do 90-dnia ciąży)

pasza LOCHA Prośna – EKO podawana w ilości 1,5 ÷ 2,5 kg/szt./dzień (dawka paszy uzależniona od kondycji lochy, jakości pasz objętościowych i pory roku – temperatura otoczenia;

Całkowite roczne zapotrzebowanie na paszę LOCHA Prośna – EKO wynosi 350÷550 kg/szt.

Lochom, przez cały rok, należy podawać pasze objętościowe dobrej jakości (zielonki, okopowe, kiszonki) oraz zapewnić możliwość korzystania z wybiegów lub pastwisk.

Lochy wysokoprośne (powyżej 90-dnia ciąży)

pasza LOCHA Karmiąca – EKO podawana w ilości 2,5 ÷ 3,5 kg/szt./dzień (dawka uzależniona od ilości i jakości pasz objętościowych);

UWAGA: na 3-4 dni przed porodem zmniejszyć dawkę paszy treściwej o 30-40 %

tj. do 1,5 ÷ 2,0 kg/szt./dzień, w dniu porodu podać tylko pójło z otrąb pszennych !

Lochy karmiące

pasza LOCHA Karmiąca – EKO podawana w ilości 4,0 ÷ 6,5 kg/szt./dzień (dawka uzależniona od ilości prosiąt w miocie oraz od ilości i jakości pasz objętościowych);

UWAGA: dawka paszy treściwej w drugim dniu po porodzie – 2,0 kg,

do pełnej dawki paszy należy dochodzić stopniowo przez ok. 7-8 dni;

na 3-4 dni przed planowanym odsadzeniem prosiąt ograniczyć dawkę paszy

treściwej o połowę każdego dnia, aż do całkowitej głodówki w dniu odsadzenia;

Całkowite roczne zapotrzebowanie na paszę LOCHA Karmiąca – EKO wynosi 450÷650 kg/szt. (przy 2 cyklach oproszeń i odchowie 8-10 prosiąt w miocie).