Wszystkie niżej wymienione produkty mogą być użyte w produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami Rozporządzeń (WE) nr 834/2007 oraz (WE) 889/2008.


Pasze i koncentraty dla drobiu:

pasza KURCZAK-EKO/tucz starter dla kurcząt na tucz od 0 do 3 tygodnia życia

pasza KURCZAK-EKO/odchów-1 dla kurcząt do 8 tygodnia życia (kurczęta na tucz od 4 do 8 tygodnia)

pasza KURCZAK-EKO/odchów-2 dla kurcząt od 9 do 12 tygodnia życia (kurczęta na tucz od 8 do 10 tygodnia)

pasza KURCZAK-EKO/odchów-3 dla kurcząt od 13 do 16 tygodnia życia (kurczęta na tucz ostatnie 2 tygodnie)

pasza NIOSKA-EKO/przednieśna dla kur w okresie przygotowania do nieśności tj. od 17 do 20 tyg.

pasza NIOSKA-EKO/jajo-1 dla kur niosek od 21 tygodnia

pasza NIOSKA-EKO/jajo-2 dla kur niosek od 50 tygodnia

koncentrat 35% NIOSKA-EKO/przednieśna dla kur w okresie przygotowania do nieśności tj. od 17 do 20 tyg.

koncentrat 30% NIOSKA-EKO/przednieśna dla kur w okresie przygotowania do nieśności tj. od 17 do 20 tyg.

koncentrat 40% NIOSKA-EKO/jajo-1 (K) dla kur niosek od 21 tygodnia

koncentrat 35% NIOSKA-EKO/jajo-1 (K) dla kur niosek od 21 tygodnia

koncentrat 35% NIOSKA-EKO/jajo-1 (P) dla kur niosek od 21 tygodnia

koncentrat 30% NIOSKA-EKO/jajo-1 (ST+K dla kur niosek od 21 tygodnia

koncentrat 35% NIOSKA-EKO/jajo-2 (K) dla kur niosek od 50 tygodnia

koncentrat 30% NIOSKA-EKO/jajo-2 (K) dla kur niosek od 50 tygodnia

koncentrat 25% NIOSKA-EKO/jajo-2 (ST+K) dla kur niosek od 50 tygodnia


pasza INDYK-EKO/tucz-1 dla indyków do 6 tygodnia

pasza INDYK-EKO/tucz-2 dla indyków od 7 tygodnia do 12 tygodnia

pasza INDYK-EKO/tucz-3 dla indyków od 13 tygodnia do 17 tygodnia

pasza INDYK-EKO/tucz-4 dla indyków od 18 tygodnia


pasza PRZEPIÓRKA-EKO/odchów-1 dla przepiórek od 0 do 35 dnia życia

pasza PRZEPIÓRKA-EKO/odchów-2 dla przepiórek powyżej 35 dnia życia

pasza PRZEPIÓRKA-EKO/jajo dla przepiórek w okresie nieśności


pasza GĘŚ-EKO/tucz-1 dla gęsi chowanych na tucz do 3 tygodnia życia

pasza GĘŚ-EKO/tucz-2 dla gęsi chowanych na tucz od 4 do 8 tygodnia życia

pasza GĘŚ-EKO/tucz-3 dla gęsi chowanych na tucz od 9 tygodnia życia


pasza KACZKA-EKO/odchów-1 dla kaczek chowanych na tucz do 3 tygodnia życia

pasza KACZKA-EKO/odchów-2 dla kaczek chowanych na tucz od 4 do 8 tygodnia życia


Pasze i dodatki paszowe dla bydła i innych przeżuwaczy:

pasza KROWA-EKO/zima dla krów mlecznych w laktacji – okres zimowy

pasza KROWA-EKO/lato dla krów mlecznych w laktacji – okres letni

pasza CIELAK-EKO dla cieląt od ukończenia 2 tygodnia życia

miesz. uzup. BYDŁO-EKO/minerały dla krów mlecznych, cieląt, opasów, kóz i owiec przez cały rok

pasza OPAS 1-EKO dla młodego bydła opasowego w wieku 7-10 miesięcy (dla zwierząt o masie od 150 do 350 kg)

pasza OPAS 2-EKO dla bydła opasowego w wieku 10-20 miesięcy (dla zwierząt o masie powyżej 350 kg)

pasza OWCA/KOZA-EKO dla owiec i kóz w okresie żywienia zimowego


Pasze dla innych zwierząt:

pasza KRÓLIK-EKO dla królików w odchowie oraz dla zwierząt dorosłych


Pasze dla trzody chlewnej:

pasza PRESTARTER-EKO dla prosiąt od 10 dnia do odsadzenia

pasza PROSIAK-EKO dla prosiąt od odsadzenia do masy ok. 30 kg

pasza WARCHLAK-EKO dla warchlaków o masie 30÷60 kg

pasza TUCZNIK-EKO dla tuczników powyżej 60 kg

pasza LOCHA Karmiąca-EKO dla loch wysokoprośnych i karmiących

pasza LOCHA Prośna-EKO dla loch luźnych i niskoprośnych

koncentrat 35/25% WARCHLAK/TUCZNIK-EKO dla warchlaków i tuczników od 30 kg do końca tuczu


Pasze dla ryb:

pasza KARP-EKO/odchów-1 dla karpi – narybek

pasza KARP-EKO/odchów-2 dla karpi – kroczek

pasza KARP-EKO/odchów-3 dla karpi – tucz