Pasze dla trzody chlewnej:

pasza PRESTARTER-EKO dla prosiąt od 10 dnia do odsadzenia

pasza PROSIAK-EKO dla prosiąt od odsadzenia do masy ok. 30 kg

pasza WARCHLAK-EKO dla warchlaków o masie 30÷60 kg

pasza TUCZNIK-EKO dla tuczników powyżej 60 kg

pasza LOCHA Karmiąca-EKO dla loch wysokoprośnych i karmiących

pasza LOCHA Prośna-EKO dla loch luźnych i niskoprośnych

koncentrat 35/25% WARCHLAK/TUCZNIK-EKO dla warchlaków i tuczników od 30 kg do końca tuczu