Pasze dla ryb:

pasza KARP-EKO/odchów-1 dla karpi – narybek

pasza KARP-EKO/odchów-2 dla karpi – kroczek

pasza KARP-EKO/odchów-3 dla karpi – tucz 1-faza

pasza KARP-EKO/odchów-4 dla karpi – tucz 2-faza